Home

Welkom bij Civitec

Adviseur binnen de buitenruimte

Civitec levert integraal advies en ondersteuning op het gebied van projectmanagement, technisch management en projectleiding aan opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van projecten in markten als de civiele techniek, infrastructuur en railtechniek.

Civitec voert werkzaamheden voor of namens de opdrachtgever uit, om te zorgen dat een project gecontroleerd wordt uitgevoerd en opgeleverd. Civitec doet dit op een open, transparante en pragmatische manier in nauwe samenwerking met de opdrachtgever. Hierbij wordt gezocht naar de meest efficiënte en effectieve manier om tijd en kosten te besparen. Civitec geeft gedurende dit proces gevraagd maar ook ongevraagd advies om te komen tot het beste product.

Bij de realisatie van haar producten en in projecten neemt Civitec haar maatschappelijke en duurzame verantwoordelijkheid.

Duurzaamheid / Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Civitec streeft naar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen in haar dienstverlening en in de advisering binnen haar projecten.

Belangrijke standpunten die Civitec zelf hanteert bij het geven van het duurzame voorbeeld zijn:

  • In projecten worden de doelstellingen t.a.v. duurzaamheid als eerste met de opdrachtgever besproken;
  • In projecten / adviezen wordt de “Cradle to Cradle” filosofie nagestreefd;
  • Werk met werk combineren zodat niet twee maal de straat open hoeft;
  • Vergaderingen en overleggen worden, waar mogelijk, per Skype, FaceTime of conference call uitgevoerd;
  • Vervoer wordt zo duurzaam mogelijk gedaan;
  • Indien aanwezigheid niet nodig is, dan wordt er gewerkt vanuit andere locaties om onnodige kilometers te voorkomen;
  • Paperless office, alleen geprint indien dit van meerwaarde is voor het product;
  • Paperless products, tussen- en eindproducten worden uitsluitend digitaal ter beschikking gesteld.