Wie is Civitec

Dennis Willemse

. . Naam:
Straat:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon mobiel:  ..
E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Geslacht:
Rijbewijs:
Dennis Willemse
Ribesplantsoen 7
3284 XN
Zuid-Beijerland
06-19 234 473
DennisWillemse@civitec.nl
2 oktober 1974
Rotterdam
Nederlandse
Mannelijk
Personenauto
Linkedin Profiel Dennis Willemse

Profiel

Na mijn HTS opleiding Civiele Techniek en enkele jaren werkervaring werd duidelijk dat er bij projecten realiseren meer komt kijken dan alleen technische kennis. Om projecten goed te kunnen beheersen op vlakken buiten de techniek is bedrijfskunde en projectmanagent (PRINCE2) toegevoegd aan mijn kennis.

Bij het managen van projecten en mensen valt of staat de kwaliteit van het project/product bij goede en heldere communicatie tussen alle partijen in en om het project. Door communicatielijnen efficiënt te houden en door het goed vastleggen van afspraken naar alle partijen zorg ik voor duidelijkheid en voorkom misverstanden. Ik communiceer open, eerlijk en met een gezonde dosis humor en probeer partijen nader tot elkaar te brengen door inzicht te geven in de gedachtes en emoties van de andere partij. Ik bezit de kracht om mensen zo ver te krijgen om net dat stapje extra te laten zetten omwille van het project.

Door, waar mogelijk, taken en verantwoordelijkheid laag in de organisatie neer te leggen creëer ik een grotere betrokkenheid van de medewerkers bij het project. Binnen een projectteam krijgt eenieder de mogelijkheid om zijn bijdrage te leveren. Als enthousiast en sociaal persoon op de werkvloer weet ik een goede balans te vinden tussen werknemer en individu en tussen werk en privé. Ik probeer het beste uit iemand naar boven te halen. Mijn waarde binnen een project is dat ik een team creëer die toegewijd is aan het project waaraan zij werken. Het is nooit mijn project, maar ons project en succes deel je samen maar verantwoordelijkheden draag je ook samen.

Met mijn creativiteit en flexibiliteit zal ik er altijd naar streven om alles sneller, beter en goedkoper te doen. Ik kijk kritisch naar de vraag van de opdrachtgever en behoed hem voor onnodige uitgaven of langdurige procedures, zonder daarbij druk uit te oefenen op de opdrachtgever om zijn vraag te wijzigen.

Ik ontzorg mijn opdrachtgever door taken naar mij toe te trekken en door gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Ik kom het best tot mijn recht als elke dag weer anders is. Hectiek en uitdagingen houden mij scherp.

Leergierig en nieuwsgierig als ik ben pak ik snel ontwikkelingen op en verdiep mij indien nodig in datgene wat van belang is.

Het nieuwe werken is iets wat ik een warm hart toedraag. Met de huidige technieken werk ik net zo makkelijk vanaf kantoor als ergens in een keet op een project als vanuit huis. Ervaring heeft mij geleerd dat het nieuwe werken productie verhogend is en bijdraagt aan de werkvreugde. Ik ben dan ook zeer zelfstandig en neem mijn verantwoording.

Ervaring / expertise:

Projectmanagement (PRINCE2) van civieltechnische, infra en lightrail projecten zowel singulier als geïntegreerd binnen multidisciplinaire werkzaamheden (bijv. Rotterdam Central District / Centraal Station). Beheer en onderhoud van de openbare ruimte, omgevingsmanagement, risicomanagement, planning, financieel management, projectleiding inrichting openbare ruimte en privé terreinen, in combinatie met nieuwbouwprojecten binnen bestaande wijken. Coördinatie van kabels en leidingenwerkzaamheden t.b.v. nieuwbouw en herinrichting buitenruimte (complete herstructurering van wijken), groot grondverzet. Werkervaring binnen publieke als private sectoren. UAV-GC contracten bij vervanging van een binnenstedelijke brug. People-manager, betrokken bij de ontwikkeling van andere mensen.

Opleidingen

2003 – 2004
HES/O&O Bedrijfskunde II te HES Rotterdam

Vakken: Informatiemanagement, Logistiek management, Strategisch Marketing   management, Financieel management, Human Resource management.
Succesvol afgerond.

2001 – 2002
HES/O&O Bedrijfskunde I te HES Rotterdam

Vakken: Projectmanagement, Commercieel management, Financieel management, Management en Organisatie, Kwaliteitsmanagement.
Succesvol afgerond.

1995 – 1998
Hogeschool Rotterdam en Omstreken, vestiging Dordrecht

H.T.S. Civiele Techniek.
Succesvol afgerond in 3 jaar.

1991 – 1995
Zadkine College, vestiging Prinsenland,

M.T.S. Weg- en Waterbouwkunde.
Succesvol afgerond in 4 jaar.

1987 – 1991
Caland Lyceum te Rotterdam, Mavo D-niveau

Nederlands, Engels, Duits, Wiskunde, Natuurkunde, Aardrijkskunde, Biologie.

Werkervaring

Juni 18- Heden
Projectmanager Onderweg naar emissievrij OV via Civitec Willemse BV
Als projectmanager belast met de sturing van het deelproject Busstallingen. Na aankoop van de bussen, energievoorziening en laadinfra is het mijn taak om het ontwerp voor de busstalling en eindhaltes te maken en te zorgen dat deze in uitvoering worden gebracht en binnen de gestelde kaders worden opgeleverd.

Aug 17- Mei ’18
Projectmanager Openbare Ruimte Lammermarkt te Leiden via Civitec Willemse BV
Als projectmanager belast met de sturing van het project Openbare Ruimte Lammermarkt. Door vertrek van vorige projectmanager zijn de taken en verantwoordelijkheden door mij overgenomen tijdens de uitvoering.

Aug ’17- Mei ’18
Projectmanager Vernieuwen Valkbrug te Leiden via Civitec Willemse BV

Als projectmanager binnen het UAV-GC contract vernieuwen Valkbrug belast met de sturing van het project. Door vertrek van vorige projectmanager zijn de taken en verantwoordelijkheden door mij overgenomen tijdens de uitvoering. 

Maart ’17 – Mei ’18
Projectcoördinator Openbare Ruimte Lammermarkt te Leiden via Civitec Willemse BV
Als projectcoördinator belast met de taak van directievoerder en projectleider bij de inrichting van de openbare ruimte boven de gerealiseerde ondergrondse parkeergarage Lammermarkt. Op deze locatie wordt een stadspark / evenemententerrein ontwikkeld met een uitstraling die past bij de historische binnenstad van Leiden.

Maart ’17 – Mei ’18
Technische Manager Vernieuwing Valkbrug via  Civitec Willemse BV
Binnen het projectteam van het project Vernieuwen Valkbrug, welke op basis van UAV-GC basis is aanbesteed, werkzaam als Technisch Manager. 

Jan ’16 – Feb ‘17
Projectmanager Capital Programme / Landside / Parking Central bij Schiphol Group via Civitec Willemse BV
Als Project Manager belast met het herindelen van de parkeergarages binnen Schiphol Centrum. Tevens belast met het in kaart brengen van de derving aan parkeerplaatsen gedurende het project. Deze projecten zijn onderdeel van het Capital Programme, het programma om Schiphol uit te breiden. Het project Parking Products is technisch geen hoogstaand project. De focus ligt op scopemanagement (er was geen scope), stakeholdermanagement (veel verschillende en tegenstrijdige belangen), politiek (binnen de organisatie en daar buiten) en raakvlakmanagement. 

Mei ’15 – Dec ‘15
Vestigingsmanager / Commercieel manager / Projectmanager Waterpas Hoofddorp
Als vestigingsmanager verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten en plegen van acquisitie binnen het netwerk, het netwerk uitbreiden en de directie te vertegenwoordigen in allerlei zaken.Daarnaast op te treden als projectmanager bij sommige projecten.

Mei ‘12 – Mei ‘15
Projectmanager en clustermanager Tram bij RET N.V. via Civitec Willemse BV
Als projectmanager Tram verantwoordelijk voor het realiseren van de scope binnen planning en budget van tram projecten. Onder andere verantwoordelijk voor de projecten binnen Rotterdam Central District  (Rotterdam Centraal Station en omgeving), Erasmusbrug / Kruising Vasteland, OV-knooppunt Keizerswaard, incl. busstation en diverse projecten elders in de stad Rotterdam. Naast railinfrastructuur ook projecten gedaan aangaande Tramwaarschuwingslichten, ombouw voedingskasten, smeerinstallaties etc. Totale budget van mijn lopende projecten was ongeveer 25 miljoen. Als clustermanager Tram verantwoordelijk voor afstemming / planning van alle tram gerelateerde projecten met gemeentelijke diensten, exploitatie en overige interne afdelingen. Tevens belast met de resourceplanning van het ingenieursbureau. Ook verantwoordelijk voor tot stand brengen en houden van de cluster-PID. Binnen de RET werkt men volgens PRINCE2. Werken als projectmanager binnen de RET richt zich niet alleen op de techniek en processen t.b.v. het uit te voeren werk, maar heeft ook uitdagingen op het gebied van omgevingsmanagement. Politiek (wethouders, deelgemeentes), ondernemersverenigingenen bewoners zijn enkele factoren die gemanaged worden bij een succesvol project. 

April ‘08 – Mei ’12
Projectleider (opdrachtgever) Estrade Projecten via Civitec Willemse BV
In deze functie verantwoordelijk voor het sturen op de voorbereiding en begeleiden van de uitvoering van bouwrijp maken, woonrijp maken, herbestratingswerkzaamheden, inrichtingsplannen en vervangen van groen, rails, riolering, kabels en leidingen bij bovengenoemde projecten (Budget: €4.500.000, excl. materialen).

December ‘07 – Mei ‘12
Omgevingsmanager bij Estrade Projecten via Civitec Willemse BV
In deze functie verantwoordelijk voor de communicatie en bemiddeling tussen verschillende partijen, zoals bewoners, aannemers en gemeentelijke instellingen, binnen een tweetal grote herstructureringsprojecten waarbij hele wijken zijn gesloopt, bouwrijp en woonrijp moesten worden gemaakt. Daarnaast werden bestaande straten heringericht, kabels en leidingen vernieuwd en aangelegd, tramsporen verplaatst en werd er een groenzone omgevormd voor de aanleg van een keerlus voor de tram.Deze projecten bestaan ieder weer uit deelprojecten met budgetten variërend van €25.000 tot €2.000.000, excl. materialen en voorbereiding en directievoering.Het accent ligt hierbij op het civieltechnisch gebied en alle raakvlakken waarbij bouw en civiel elkaar ontmoeten.Tevens het verzorgen van bouwvergaderingen en diverse overleggen, coördinatie over voorbereiding en sturing op planning en financiën, beoordelen meer- en minderwerk en afstemming tussen verschillende deelprojecten en partijen.

December ’07 – Mei -12
Directievoering (Adhoc) via Civitec Willemse BV
Op alle extra werkzaamheden die voorkomen in eerder genoemde herstructureringsprojecten welke niet in het oorspronkelijke opdracht zaten van de directievoerdende instantie

December ’07 – Mei -12
Vestia Rotterdam-Zuid. (Adhoc) via Civitec Willemse BV
Als adviseur het verzorgen van notities aangaande civieltechnische aspecten in het beheergebied van de woningcorporatie.

November ‘07 – December ’07
Zorginstelling “De Nieuwe Maas” te Vlaardingen via Civitec Willemse BV
Het verzorgen van input voor communicatieve middelen vanuit deze instelling naar hun doelgroep.

November ‘07 – Januari ’08
Gemeentewerken Rotterdam, afdeling Werven via Civitec Willemse BV
Interim beheerder Dagelijkse Zorg en tevens inwerken nieuwe beheerders.

April ’06 – November ‘07
Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling werven, leidinggevende functie Beheerder Dagelijkse Zorg van de werf Feijenoord. In deze functie verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers bij het laten uitvoeren van storingsonderhoud en projecten op gebied van grootschalig en kleinschalig onderhoud in de buitenruimte binnen de deelgemeente Feijenoord.Jaarlijks budget: €1.800.000. Na de overstap van mijn collega ook de functie van Beheerder Dagelijkse Zorg van de werf IJsselmonde overgenomen. In deze periode leiding gegeven aan in totaal 12 personen direct, variërend van LBO tot HBO-niveau en ongeveer 30 personen indirect (straatmakersploegen zowel intern als van aannemers). Budgettoename €2.000.000. Totaal jaarlijks budget: €3.800.000. Tevens verantwoordelijk voor het opstellen van beleid op storingsonderhoud en de samenwerking met andere diensten zoals Roteb en Stadstoezicht i.h.k.v. schoon, heel en veilig. Als beheerder maak je onderdeel uit van het managementteam en ben je verantwoordelijke voor bewaking van budgetten, het realiseren en vormgeven van het (meer)jarenplan, alsmede het aansturen van je medewerkers. Doordat deze functie verder van de techniek en dichter bij de politiek staat zijn sociale vaardigheden van belang.
Werfoverstijgende taken: Proceseigenaar Milieubereddering, Proceseigenaar MSB (Meldingensysteem Buitenruimte), Opleidingscoördinator “Veiligwerken langs de weg” en “Houding en Beweging”.
Als leidinggevende heb ik gezorgd voor een totstandkoming van een goede samenwerking tussen beide werven door processen op elkaar af te stemmen waardoor uitwisseling van mensen onderling mogelijk was in geval van afwezigheid. Tevens heb ik ook het kort ziekteverzuim van 9,0% naar 1,8% weten te laten zakken door toepassen van de slogan: “Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze”. Ik ben een people-manager die het beste in mensen naar boven wil halen. 

April ’04 – Maart ‘06
Medewerker Beheer en Uitvoering, Gemeentewerken Rotterdam, werf IJsselmonde
via BCA, detachering (tegenwoordig Abilitec).
Het opstellen van het (meer)jarenplan van de deelgemeente IJsselmonde, bestaande uit wegen, groen, spelen, water en kunstwerken. Het opstellen van het deelgemeentelijk jaarplan (budget €9.700.000/jr) en tot voorbereiding en uitvoering laten brengen van het wegen jaarplan van de deelgemeente (budget: €2.100.000 per jaar). Coördinatie tussen Deelgemeente (opdrachtgever) en Ingenieursbureau GemeentewerkenRotterdam.  

Januari 04 – Maart ‘04
Assistent ontwerper buitenruimte te Dordrecht via Burdock Bouw & Infra, detachering
Assistent van de architect.Het meedenken met de architect en het uitwerken van de technische aspecten van het buitenruimte ontwerp Admiraalsplein te Dordrecht.

April ’03 – December ’03
Beheerder afvalstoffen te Schipluiden via Burdock Bouw & Infra, detachering
Beheerder en in deze verantwoordelijk voor transport van alle soorten afval binnen de gemeente, waaronder huisvuil, gft-afval en riolering.Aanbesteding gereed maken van rioleringswerk.In het kader van het gemeentelijk rioleringsplan directievoering op het laten uitvoeren van diverse werken aan het rioolstelsel.Tevens het aansluiten van afgelegen gebieden op drukriolering.

December ‘02 – April ’03
Werkvoorbereider riolering te Middelharnis via Burdock Bouw & Infra, detachering
Aanbesteding gereed maken van verschillende rioleringswerken (Bergbezinkleiding, bergbezinkbassin, vervanging toevoerleidingen en vrijvervalriolering).

September ‘02 – December ’02
Supervisor Civil Engineering InterGen Uk Ltd. te Hoogvliet  via Burdock Bouw & Infra, detachering
(Assistent) Projectleider bij bouw van elektriciteitscentrale (Engelstalige functie). Het Rijnmond Energy Center is een nieuwe warmtekrachtcentrale die in opdracht van InterGen (UK) Ltd werd gebouwd. De aannemer was een samenwerkingsverband tussen het Amerikaanse Bechtel Enterprises en het Turkse ENKA. Verantwoordelijk voor de coördinatie van de bouwrijpwerkzaamheden t.b.v. de centrale. Belast met onder andere het afstemmen van te verrichten civieltechnische werkzaamheden in de breedste zin van het woord, inclusief het begeleiden van vergunningstrajecten entrouble-shooting. Allround toezichthouder, verantwoordelijk voor veiligheid on-site. Projectleider deelprojecten zoals realisatie aansluitingen nuts, riolering, stoomleiding naar Shell, werkzaamheden in en nabij leidingen straat.

Februari ‘02 – September ’02
Werkvoorbereider civiel te Veghel via Burdock Bouw & Infra, detachering
Verantwoordelijk voor het aanbesteding gereed laten maken van diverse civieltechnische projecten. Het voeren van overleg met verkeerskundigen, ontwerpers, beheerders en overige betrokken partijen, zoals nutsbedrijven, omwonenden, winkeliers, hulpdiensten, directievoerders en aannemers. Tevens belast met het schrijven van adviesnota’s aan het college van B&W voor het verkrijgen van budgetten. Projecten:- Aanleg bergbezinkbassin- Aanleg bergingsriool- Herinrichting en rioolvervanging Hezelaarstraat- Planvorming Burgemeester Kuyperlaan- Reconstructie diverse rotondes

Maart ’00 – Januari ‘02
Projectleider / procesondersteuner Gemeente Den Haag, bedrijfsonderdeel Riolering & Waterbeheersing via A2 management & Consultancy, detachering
Projectleider / procesondersteuner bij de afdeling Rioolaansluitingen. Beheer en onderhoud van rioolaansluitingen en kolken, grote projecten m.b.t. aanleg rioolaansluitingen, afhandeling klachten en overige correspondentie, bewaken financiën, ondersteuning van hoofd Rioolaansluitingen. Assisteren bij het aanbesteding gereed laten maken van bestekken voor aanleg en onderhoud.

Augustus ’98 – Maart ’00
Constructeur / ass. directievoerder Gemeentewerken Rotterdam,
Afdeling Ingenieursbureau Wegen en Groen
Constructeur wegenbouw: tekenen herinrichtingen, calculaties, aanbesteding gereed maken kleine tot middelgrote werken op het gebied van herinrichting, riolering en kabels en leidingen.
Assistent directievoerder / toezichthouder: zelfstandig werken uitvoeren middelmatige grootte, grote werken in teamverband.

Geef een reactie