Afscheid van een oude noodbrug in Leiden

De gemeente noemt het het sluitstuk van de herinrichting van het gebied rond Molen de Valk: de bouw van de nieuwe Valkbrug. De stad heeft er lang op gewacht maar maandagmiddag viert wethouder Paul Laudy met genodigden aan de voet van de brug de start van de werkzaamheden.

Een deel van de huidige Valkbrug is al afgebroken: op de plek waar het fietspad richting Stationsplein over het water liep, is nu een gapend gat.

De brug stamt uit 2002; een noodbrug die – zo was toen de bedoeling – eigenlijk maar twee, drie jaar zou meegaan. De oude brug bleek zo slecht dat het onverantwoord was om er nog langer verkeer over te laten rijden. De toenmalige staatssecretaris Melanie Schultz kwam dat jaar in september naar Leiden om de noodbrug in gebruik te nemen.


Naar Warmond

Leiden was er namelijk best trots op. De noodbrug kreeg een doorvaarhoogte van 1,75 meter en daarmee was het voor de pleziervaart eindelijk mogelijk om vanuit de binnenstad via de Haarlemmertrekvaart naar Warmond en de Kagerplassen te varen. Daarvoor konden bootjes vanuit Leiden alleen via de Zijl naar de plassen.

Het was de bedoeling dat de noodbrug na een paar jaar weer zou worden vervangen. Maar die ingreep werd uitgesteld, onder andere omdat toen niet duidelijk was hoe het tracé van de Rijn Gouwe Lijn zou komen te lopen. Deze sneltram is er uiteindelijk nooit gekomen.

De nieuwe Valkbrug moet in de eerste helft van 2019 klaar zijn. Eigenlijk zijn het vier bruggen: twee voor het autoverkeer in beide richtingen en twee voor fietsers en voetgangers. De voorbereidingen zijn al in oktober gestart, meldt een woordvoerster van de gemeente Leiden: ,,Onderdeel van de opdracht is ook het ontwerpen en berekenen van de brug. Dit is dus niet zichtbaar voor omwonenden. Afgelopen dinsdag zijn de uitvoeringswerkzaamheden van start gegaan.’’

Van Boekel Bouw & Infra, die de bruggen bouwt, heeft opdracht gekregen om rekening te houden met het vaarseizoen en vaarverkeer. Op sommige momenten zal de vaarroute geblokkeerd zijn. ,,Maar er moet toestemming door bevoegd gezag worden verleend om de vaarweg af te sluiten. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.’’