De Madelief

De Madelief

locatie: Rotterdam
projecttype: eengezinswoning met woonzorgblok
fase: Opgeleverd
verwachte oplevering: 1e kwartaal 2009
adres: Omloopdijk – stormerdijk – Huniadijk
opdrachtgever: Vestia Rotterdam Zuid
ontwikkelaar: Estrade Projecten
architect: Jorissen Simonetti Architecten
aannemer: GN Bouw

Plan

Het project Madelief bestaat uit de nieuwbouw van 37 eengezinswoningen (koop) en de nieuwbouw van een woon-zorgcomplex “kleinschalig wonen” dat gekocht is door Stichting De Stromen (een zorginstelling) voor het huisvesten van 25 demente bejaarden. Zowel de woningen als het woon-zorgcomplex worden gebouwd op voormalige slooplocaties van duplexwoningen in Hordijkerveld, IJsselmonde. De locaties zijn verspreid over Hordijkerveld en allemaal onderdeel van een “stempel” zoals de wijk eind jaren 50 is opgebouwd. De woningen worden gegroepeerd in strookjes van 5 tot 9 woningen en net als het woon-zorgcomplex worden de strookjes zo veel mogelijk ingepast in de lokale situatie. De woningen en het woon-zorgcomplex zijn twee lagen hoog, met uitzondering van twee strookjes woningen van ieder vijf die zich aan de nieuw te realiseren Singel bevinden. Deze laatste hebben een extra dakopbouw met mogelijkheid tot het realiseren van een terras.

Wonen en zorg
Bij de ontwikkeling van dit project is er rekening mee gehouden om mensen met uiteenlopende beperkingen een bij hun situatie zo passend en plezierig mogelijke woonvorm te kunnen bieden.

Werkzaamheden Civitec:
Bij de totstandkoming van de Madelief moest de bouw tijdelijk aansluiten op de toenmalige buitenruimte (Deelgebied V-oost). Na het realiseren van de diverse huisaansluitingen en verwijdering van ondergrondse tanks, is deze tijdelijke aansluiting op de buitenruimte in goed overleg met de werf en Deelgemeente gerealiseerd. Later is dit weer aangepast bij de herinrichting van Deelgebied V-oost. Civitec was hierbij actief als projectleider uitvoering en locatiemanager.