Hof van Zuidwijk – West

 

Hof van Zuidwijk West

In Hof van Zuidwijk West is dezelfde bouw gepland als in Hof van Zuidwijk Midden. Ondanks de kredietcrisis in de start van de bouw gestart in het tweede kwartaal van 2012, waarna het alsnog is stilgelegd. Het terrein is toen  afgewerkt en ingezaaid. Civitec was als zowel locatiemanager als projectleider bezig met het bouwrijp maken van het terrein en voorbereidingen aan het treffen voor de invulling van het openbaar gebied. Tevens droeg Civitec zorg voor het laten maken van het ontwerp van de binnentuinen van Hof van Zuidwijk West.

In het najaar van 2017 is het project weer opgestart en worden het oorspronkelijke plan uitgevoerd.