Hof van Zuidwijk – Zuid

Hof van Zuidwijk Zuid

locatie: Rotterdam
projecttype: Eengezinswoningen
fase: Opgeleverd
verwachte oplevering: 2009
adres: Gildenburg, Maldenburg, Poelenburg, Pauwenburg
opdrachtgever: Vestia Rotterdam Zuid
ontwikkelaar: Estrade Projecten
architect: Kuhne en Co / Claus en Kaan
aannemer: de Lange van der Plas

Plan

Hof van Zuid wordt in 4 fasen gebouwd
Hof van Zuidwijk is een project, bestaande uit 10 blokken van in totaal circa 300 eengezinswoningen, wat in 4 fasen gebouwd zal worden.

Uitgangspunten

De uitgangspunten in het stedenbouwkundig ontwerp zijn: aansluiten op de sfeer van de tuinstad, een groene binnentuin, parkeren op eigen terrein, aan alle zijden van de blokken voorgevels en de blokken om en om ontwerpen door twee architecten.

Hof van Zuidwijk Zuid

Hof van Zuidwijk Zuid bestaat uit 2 blokken van elk 24 woningen. Elk blok bestaat uit 2 typen woningen rond een collectieve tuin: aan de langszijden twee laagse eengezinswoningen met eigen tuin en aan de koppen 3 laagse drive-inwoningen met woonkamer en 2 terrassen op de 1e verdieping. Hof van Zuidwijk Zuid is opgeleverd.

Werkzaamheden Civitec:
Civitec heeft de taken van locatiemanager alsmede projectleider Buitenruimte waargenomen. Doordat bouw en inrichting buitenruimte tegelijkertijd plaats vonden vergde dit veel afstemming en bemiddeling. Civitec heeft alle activeiten aangaande de aanleg van distributieleidingen en huisaansluitingen van de Nuts en rioolaansluitingen gecoördineerd. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden is de locatiemanager dagelijks bereikbaar geweest voor alle betrokkenen. Door middel van nieuwsbrieven, inloopuren, telefonisch contact alsmede per email en gesprekken op straat zijn bewoners, omwonenden en alle instanties continue op de hoogte geweest van de voor hen belangrijke punten. Op verzoek van de opdrachtgever is Civitec bij alle bouwvergaderingen en overleg aangeschoven, heeft Meer- en Minderwerk beoordeeld, offertes opgevraagd en opdracht uitgeschreven of voorbereid (indien buiten mandaat), knelpunten gesignaleerd en, indien nodig, ingegrepen, voortgang bewaakt, toezicht gehouden op extra werkzaamheden, opnames en overdrachten geregeld en nog veel meer.