Hordijkerveld, deelgebied V-oost

Hordijkerveld, deelgebied V-oost

locatie: Rotterdam
projecttype: aanleg openbare ruimte en herbestrating wegen
fase: Opgeleverd
verwachte oplevering: 1e kwartaal 2011
adres: Endeldijk, Stormerdijk, Omloopdijk
opdrachtgever: Vestia Rotterdam Zuid
ontwikkelaar: Estrade Projecten
architect: Wiwi Tjiook (dS+V)
aannemer: Kroeze BV uit Beesd

Plan

Het plan omvat het vernieuwen van de buitenruimte, riolering en kabels en leidingen in Hordijkerveld. Het gaat om de vernieuwing van woonstraten, binnentuinen, groenstroken, park en het realiseren van een watergang.

Masterplan

In Hordijkerveld wordt in het kader van de uitwerking van het Masterplan Hordijkerveld en de gebiedsafspraken Hordijkerveld de buitenruimte vernieuwd. Vestia realiseert de inrichting van de buitenruimte in Hordijkerveld voor rekening en risico. Bij de vaststelling van het Masterplan destijds is er afgesproken dat de inrichtingsplannen met inbreng van de bewoners wordt opgesteld.

Buitenruimte

De opgave is om naast de renovatie en nieuwbouw in de wijk een aantrekkelijke buitenruimte te creƫren. Hordijkerveld kenmerkt zich door de naoorlogse bebouwing in stempelpatronen en het tuinstadkarakter met veel (semi-) openbaar groen. Het centrale deel van Hordijkerveld bestaat uit eengezinswoningen rondom een park en aan de buitenranden staan galerij en portiekflats. Onder regie van Vestia Rotterdam Zuid wordt de openbare ruimte en de semi-openbare binnentuinen heringericht. Het gebied wordt opgehoogd naar oorspronkelijk peil en ingericht met nieuw straatmeubilair. Speellocaties worden nieuw aangelegd of opgeknapt.

Samenwerkingsverband

Voor de vernieuwing van de buitenruimte is een samenwerkingsverband gevormd uit vertegenwoordigers van deelgemeente IJsselmonde, dS+V, werf IJsselmonde, Vestia Rotterdam Zuid, Bewonersorganisatie Hordijkerveld, Gemeentewerken Ingenieursbureau en Estrade Projecten.

Werkzaamheden Civitec:

Civitec heeft geparticipeerd in het planteam bij de ontwikkeling van de inrichtingsplannen. Tijdens uitvoering van de werkzaamheden is Civitec als locatiemanager dagelijks bereikbaar geweest voor alle betrokkenen. Door middel van nieuwsbrieven, inloopuren, telefonisch contact alsmede per email en gesprekken op straat zijn bewoners, omwonenden en alle instanties continue op de hoogte geweest van de voor hen belangrijke punten. Op verzoek van de opdrachtgever is Civitec als projectleider uitvoering bij alle bouwvergaderingen en overleg aangeschoven, heeft Meer- en Minderwerk beoordeeld, offertes opgevraagd en opdracht uitgeschreven of voorbereid (indien buiten mandaat), knelpunten gesignaleerd en, indien nodig, ingegrepen, voortgang bewaakt, toezicht gehouden op extra werkzaamheden, opnames en overdrachten geregeld en nog veel meer.