Hordijkerveld, Singelfase 1

Singel fase 1, Hordijkerveld

locatie: Rotterdam
projecttype: aanleg openbare ruimte
fase: Opgeleverd
verwachte oplevering: 1e kwartaal 2010
adres: Kerstendijk, Prinsendijk te Hordijkerveld
opdrachtgever: Vestia Rotterdam Zuid
ontwikkelaar: Estrade Projecten
architect: Wiwi Tjiook (dS+V) en Esther van de Wiel
aannemer: Kroeze BV te Beesd

Plan

De groen en waterstructuur vormt een essentieel onderdeel van Hordijkerveld. Met de inzet van verschillende typologieën groene ruimten wordt de gewenste structuur van de openbare ruimte versterkt.

Singel fase 1

Door het gebrek aan waterbergend vermogen wordt er nieuw water toegevoegd: de singel. Deze singel is samen met een route voor wandelaars een belangrijk ruimtelijk element wat noord en zuid met elkaar verbindt. Tevens verbindt het de openbare buurttuinen aan de singel. Het ontwerp van de singel en het park omvat de 1e fase van de singel (vanaf de Kerstendijk naar de Prinsendijk).

Singel fase 2

De 2e fase van de singel is gekoppeld aan de realisatie van deelgebied II (Rietveld). De noordzijde aan het woongebouw de Markt is van een steiger voorzien. Vanaf de steiger is een brug die een verbinding vormt tussen de steiger en het park.  Er zijn twee bruggen die oost-west verbindingen maken over de singel en die onderdeel uitmaken van de zgn. ‘tuinenroutes’. Dit zijn informele oost-west routes die lopen langs de achterkanten van de eengezinswoningen, de singel en de openbare buurttuinen.

Buurttuinen

Er zijn twee buurttuinen die ingericht zijn als sport/speltuin en ontmoetingstuin. De noord-zuid verbinding in het park wordt gevormd door een asfalt wandelpad langs bankjes, bomen en plantvakken (oa. rododendron).

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

  • Openbaar gebied ophogen
    • Bestraten met nieuw materiaal
    • Inrichten van nieuwe speelplekken
    • Nieuwe openbare verlichting en straatmeubilair
    • Afvoer van grond maar bij voorkeur hergebruik (ophogen) binnen Hordijkerveld


Werkzaamheden Civitec:

Bij de totstandkoming van het inrichtingsplan is Civitec betrokken geweest in het planteam om alle technische aspecten vanuit de opdrachtgever te behartigen. Tijdens de aanleg van de singel, die meer dan een jaar duurde, heeft civitec als locatiemanager alle vragen en opmerkingen vanuit de omgeving gestroomlijnd en de communicatie verzorgd. Tevens was Civitec als projectleider uitvoering dagelijks op de locatie aanwezig om alle vergaderingen tussen diverse partijen voor te zitten en bij te wonen, meer- en minderwerk te beoordelen, toezicht te houden op extra werkzaamheden en knelpunten op te lossen.

Bij oplevering van het project een mooi stukje buitenruimte achtergelaten waar je trots op kan zijn.