Schuilenburg – kinderdagverblijf

Schuilenburg kinderdagverblijf

locatie: Rotterdam
projecttype: Kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang
fase: Uitvoering
verwachte oplevering: 1e kwartaal 2010
adres: Schuilenburg 27
opdrachtgever: Vestia Rotterdam Zuid
ontwikkelaar: Estrade Projecten
architect: Steenhuis Bukman Architecten
aannemer: BAM Gebouwservices

Plan

Vestia Rotterdam Zuid realiseert in de wijk de Burgen een nieuw pand voor Stichting Kinderopvang Rolykids aan de Schuilenburg 27. Het biedt ruimte aan een  kinderdagverblijf (46 kindplaatsen) en buitenschoolse opvang (40 kindplaatsen), waar kinderen met en zonder extra zorgbehoefte samen (geïntegreerd) worden opgevangen.

De eerste kinderen zijn het 1ste kwartaal van 2010 opgevangen.

Werkzaamheden Civitec:
Tijdens de bouw van het kinderdagverblijf heeft Civitec de huisaansluitingen gecoördineerd en de tijdelijke inrichting van het omliggende terrein. Door de kredietcrisis is de woningbouw aan de Schuilenburg, noordelijk van het Kinderdagverblijf, uitgesteld. Dit bouwterrein is tijdelijk ingericht als trapveld voor de jeugd. Tot die tijd ligt dat terrein braak. In 2011 zal de definitieve inrichting van de Schuilenburg plaatsvinden.
Na de sloop van de Britsenburg zal de woningbouw rondom het Kinderdagverblijf alsnog worden gebouwd.